Diğer

Ateist’ler Hakkında Doğru Sanılan 10 Yanlış Bilgi

08/02/2016

10. Ateistlerin kutsal değerleri yoktur

Belki dini çerçevede ele alındığında bu genelleme doğru sayılabilir ama ateistlerin de kutsallık derecesinde sahiplendiği ve paylaşmaktan çekinmediği kavramlar vardır. Hümanizm, sağduyu, adalet, inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü bunlardan sadece birkaçı…

coexist-728x728 ateistler hakkında Ateistler Hakkında Doğru Sanılan 10 Yanlış Bilgi coexist

9. Ateistler din düşmanıdır
4. madde de belirtildiği gibi ateistler ‘inanç özgürlüğü’ ilkesini savunurlar. Bu nedenle, arada tek tük din düşmanları çıksa da, ateistlerin neredeyse tamamı din düşmanı değildir. Nasıl bütün inananlar ateist düşmanı değilse…

636x460design-01-728x728 ateistler hakkında Ateistler Hakkında Doğru Sanılan 10 Yanlış Bilgi design 01

8. Ateistlerin hepsi komünisttir
Belki bir istatistik yapılsa gerçekten ateistlerin büyük bölümünün sosyalist eğilimleri olduğu ortaya çıkabilir. Yine de bu hatırı sayırılır sayıdaki muhafazakar, sağcı veya sosyal demokrat ateistlerin görmezden gelinmesini gerektirmez.

shutterstock-102442591-728x728 ateistler hakkında Ateistler Hakkında Doğru Sanılan 10 Yanlış Bilgi shutterstock 102442591

7. Ateistler doğaya ve çevreye saygısızdır
Ateistler bir yaratıcı veya doğa üstü bir güce inanmadıkları için doğaya ve çevrelerine değer vermedikleri düşünülür. İnançlı kişiler nasıl yaradılanı seviyorsa yaradandan ötürü, ateistler de olanı sever olduğundan ötürü.

china-mao-zedong-mao-tse-tung-003-672x372-728x728 ateistler hakkında Ateistler Hakkında Doğru Sanılan 10 Yanlış Bilgi china mao zedong mao tse tung 003

6. Ateistler vicdansız ve acımasızdır
Bu da 2. ve 3. maddeyle ilgili bir yanılgıdır. Ateistler genellikle hümanist ve özgürlükçüdür. Hümanist birinin ise vicdansız veya acımasız olması kabul edilemez.

latest-cb-20131129052548-728x728 ateistler hakkında Ateistler Hakkında Doğru Sanılan 10 Yanlış Bilgi latest cb 20131129052548
5. Ateistler şeytana tapar
Ateistler şeytanın varlığına inanmadığı için şeytana tapmaları mümkün değildir. Bununla birlikte inançlı bazı kişilerin ateistleri ‘şeytana tapmak’la itham etmesindeki neden genellikle bilgi eksikliğidir.

1450323-644683218916995-320324651-n-728x728 ateistler hakkında Ateistler Hakkında Doğru Sanılan 10 Yanlış Bilgi 1450323 644683218916995 320324651 n
4. Ateistler çocuklarını ateist yetiştirir
İnançlı birçok ailenin tersine, ateist çiftler çocuklarını ‘inanç özgürlüğü’ ilkesini temel alarak yetiştirirler. Ayrıca ateistler her zaman ateistlerle evlenmediği, eşlerinin inaçlarına saygı göstermek zorunda oldukları için çocuklarını da aynı hoşgörüyle yetiştirmelidir. Yetiştirir de.

rc11499-728x728 ateistler hakkında Ateistler Hakkında Doğru Sanılan 10 Yanlış Bilgi rc11499

3. Ateistler şiddete eğilimlidir
Tam olarak yukarıdaki sebepten dolayı ateistler şiddete eğilimli falan değildir.

z-3-rafa-sokak-728x728 ateistler hakkında Ateistler Hakkında Doğru Sanılan 10 Yanlış Bilgi z 3 rafa sokak

2. Ateistler ahlaksızdır
Bu da en büyük yanılgılardan biridir. Ahlak sahibi olmak ve inancın doğrudan bir ilişkisi yoktur. Ahlak bireysel ve toplumsal yaşamı kolaylaştıran yazılmamış kurallardır ve kaynağı genellikle sağduyudur. Sağduyulu olmak için ise belli bir inanca sahip olmak ön şart değildir. Öldürmenin, hırsızlığın, tecavüzün yanlış olduğunu anlamak için bir tanrıya veya inanç sistemine değil sağduyu, eğitim ve bilinçlenmeye ihtiyaç vardır.

Ateistler Hakkında Ateistler Hakkında Ateistler Hakkında Ateistler Hakkında Ateistler Hakkında ateistler hakkında Ateistler Hakkında Doğru Sanılan 10 Yanlış Bilgi books

1. Ateistler dini metinleri okumamıştır
Ateistler hakkında en yaygın görüşlerden biri Kur’an, İncil ve Tevrat gibi ‘kutsal metinler’i okumadıkları için ateist oldukları yönündedir. Oysa kutsal metinleri okuyup dindar olan insanlar ile kutsal metinleri okumalarına rağmen ateist olan insanların oranları aşağı yukarı aynıdır. ABD’de 2010’da yapılan bir araştırmada ise ateistlerin kutsal metinler hakkında inançlı insanlardan daha fazla bilgi sahibi oldukları ortaya çıktı.

Kaynak: mynet

Bunları'da BeğenebilirsinizYandex.Metrica